koor-en-rinkel

Over Koor€Rinkel

De inbrengwinkel Koor€Rinkel is een initiatief van Stichting Stem te Middelstum.  

Het doel is om geld bijeen te brengen voor diverse zang- en muziekinitiatieven, naast de normale repetities en manifestaties. Eén van die doelen van de stichting is om koren te versterken en enthousiasme te kweken bij de leden en potentiële leden. Zo kan men denken aan individuele stemtraining, muziekinstrumenten en vakkundige dirigenten. Daarnaast steunt Stichting Stem ook algemenere goede doelen in onze regio en daar buiten, en soms zelfs in het buitenland. Deze doelen worden in de bestuursvergaderingen besproken en met de vertegenwoordigers van de medewerkers vastgesteld vanuit een brede, open visie waarbij persoonlijke belangen niet meetellen.  

De leden van het bestuur beantwoorden graag uw vragen hierover.

In de inbrengwinkel vindt u tal van gebruikte goederen. Allemaal in goede conditie en heel schappelijk geprijsd. Daarnaast hebben we regelmatig prachtige design, antieke en retro meubels en goederen tegen acceptabele prijzen. Wij hebben vaak diverse keramiekstukken van o.a. Petrus Regout, Société Ceramic Maastricht, Driehoek Pottery Huizen, Flora, ADCO, Mobach, Erika en Engels porselein. Maar ook klokken, tin en koperwerk.

Kleine partijen in te brengen goederen ontvangen we het liefst op de woensdagmiddag. Op woensdagmiddag en maandagmiddag kunt u grotere partijen bij ons inbrengen. Dan vooraf graag een afspraak maken. De meest efficiënte gang van zaken is om uw spullen (met name kleine meubelstukken) op de foto zetten en naar koorrinkel@gmail.nl te sturen. Daarbij vermeldt u een telefoonnummer en wij overleggen met u hoe en wanneer de in te brengen spullen bij ons komen.
U bent van harte welkom in onze inbrengwinkel, Burchtstraat 44, 9991 AB, Middelstum. (achter Bakkerij Henk Post)

Inbrengwinkel Koor€Rinkel ruimt uw overbodige spullen op!

Voor het inbrengen van boedels kunt u bij onze inbrengwinkel terecht. In overleg kunnen dingen opgehaald worden. Wij zijn echter beperkt in onze ophaalmogelijkheden; ook worden hiervoor mogelijk kosten in rekening gebracht. 
De voorwaarde is wel dat de spullen voor ons verkoopbaar zijn. 
De beste methode is de spullen (met name kleine meubelstukken) op de foto te zetten en naar koorrinkel@gmail.nl te sturen. Daarbij vermeldt u een telefoonnummer en wij maken vervolgens een afspraak met u hoe de spullen bij ons komen. Wij verzoeken u dringend om geen grote partijen goederen, zonder vooraf een afspraak hierover te hebben gemaakt, af te leveren bij de winkel. Deze partijen moeten eerst naar onze opslagschuur.  

Alle te gebruiken huishoudelijke artikelen, boeken, speelgoed en curiosa zijn bij ons welkom. Grote meubelstukken als grote kasten, bankstellen en bedden en matrassen moeten wij helaas weigeren omdat daarvoor bij ons geen markt is. Ook hebben wij adressen voor u waar deze spullen mogelijk wel geaccepteerd worden.
De opbrengst van de aan ons toevertrouwde spullen gaat naar goede doelen.  Contactpersoon is Andre Moorlag: 0595-551581/0622248001

Medewerker worden bij Koor€Rinkel

Bij inbrengwinkel Koor€Rinkel werken gemiddeld 35 vrijwillige medewerkers. De taken die ze verrichten zijn divers. Men begint doorgaans in de verkoop. Daarnaast zijn er mensen die technische taken verrichten en/of assisteren bij het ophalen en wegbrengen van spullen.  Op het moment dat iemand zich aanmeldt als vrijwilliger volgt eerst, op afspraak, een gesprek met leden van het bestuur. 

Bij geschiktheid en wederzijdse instemming volgt een proefperiode van 3 maanden. Daarna wordt het vrijwilligersovereenkomst door beide partijen ondertekend. Vrijwilliger zijn betekent vrijwillig je diensten aanbieden, maar dat wil niet zeggen dat het vrijblijvend is. Elke medewerker stelt zijn/haar diensten minimaal twee dagdelen per maand beschikbaar voor de inbrengwinkel.

Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met 0595-439124 (tijdens openingstijden) of stuur een mail naar koorrinkel@gmail.com Op dit moment hebben wij geen vacatures.